Dbamy o swoje bezpieczeństwo - spotkania z policjantami.

10 października 2017 r.

Każdy człowiek, nawet ten najmniejszy, powinien umieć reagować w  sytuacji, kiedy trzeba udzielić pomocy, a nawet uratować życie potrzebującemu.
Takich umiejętności uczył uczniów z klas I - IV  Pan Jarosław Pecolt. Pokazał, jak sprawnie i prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Każdy mógł zobaczyć,  jak sprawdzić czy osoba poszkodowana jest przytomna, jak ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej oraz w jaki sposób prowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową.

Uczniowie ze starszych klas V - VII mieli spotkanie z Panem Jarosławem Godniakiem, który w gostyńskiej Komendzie Policji zajmuje się sprawami nieletnich i małoletnich mających konflikt z prawem. Podczas wykładu młodzież dowiedziała się, za jakie  niewłaściwe zachowania mogą odpowiadać przed sądem i jak kara może spotkać młodego człowieka. Bardzo dużo uwagi Pan Jarosław poświęcił na zachowania dzieci i młodzieży w Internecie, zwłaszcza na portalach społecznościowych.