Boisko sportowe

ZASADY KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

1.    Z obiektu można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
2.    Chęć wejścia na obiekt należy zgłosić opiekunowi obiektu. Korzystający zobligowani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu.
3.    Na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób (w przypadku grup zorganizowanych 6 osób + 1 trener). Podczas treningów zorganizowanych zakazuje się przebywania rodziców oraz innych osób za wyjątkiem pracowników obsługi.
4.    Przebywający na obiekcie mogą korzystać jedynie z wyznaczonych toalet. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
5.    Uczestnicy zajęć zorganizowanych, zobowiązani są przebywać pod opieką trenera od momentu wejścia do momentu wyjścia z obiektu.
6.    Przebywającym na obiekcie zaleca się korzystanie z własnego sprzętu treningowego.
7.    Korzystający mają obowiązek zasłaniania twarzy i nosa w drodze na i z obiektu, natomiast przebywając na obiekcie nie ma takiego obowiązku.
8.    Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
9.    Korzystający zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego obiektu.
10.    Nieprzestrzeganie ww. zasad grozi usunięciem z obiektu.