„Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom….”

4 czerwca 2020 r.

Z okazji Dnia Dziecka firma NETBOX sprawiła naszym przedszkolakom ogromną niespodziankę. Od samego rana czekała na nas ogromna paczka, w której znajdował się do złożenia tekturowy domek. Po intensywnym współdziałaniu oraz przygodzie z zabawami  manipulacyjno-konstrukcyjnymi  udało się zrealizować wspólny plan-powstała przedszkolna „nieruchomość”. Mogliśmy wspólnie zaśpiewać „Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy kartonowy, nowy dom”.
Prawidłowe rozmieszczenie dachu przez naszych młodych dekarzy, pozwoliło uzyskać zamierzony efekt w postaci estetycznie i fachowo ułożonej połaci dachowej.  Z elewacją już nie było najmniejszego problemu, może tylko przy doborze koloru.
Zabawa dała najmłodszym wiele radości i satysfakcji a poczucie zadowolenia poprzez osiągnięcie zamierzonego celu będzie towarzyszyło nam jeszcze długo.