DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego 2020 r.

„Polszczyzna jest piękna,

ponieważ szeleści

jak jesienne liście,

skrzypi jak mróz zimową porą,

ale i tak rozgrzewa nas,

niczym lato,

ortografią i interpunkcją!”

 Otaczający świat jest taki, jakim potrafimy go opisać. Niewątpliwie najczęściej używamy do tego języka ojczystego. Język ojczysty to jednak coś więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli. To przecież skarbnica naszej kultury i doświadczeń. Dlatego jako młode pokolenie powinniśmy szczególnie dbać o jego kultywowanie, wyrażające się właśnie przez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych (także tych krótszych, takich jak e-mail czy sms).

21 lutego 2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Na korytarzu pojawiła się gazetka informująca o historii i znaczeniu języka ojczystego Była też aluzja do współczesności- pokazująca obecną kondycję naszego ojczystego języka. Niestety nie napawa ona optymizmem…

 Dlatego przez  dwa tygodnie, intensywniej niż na co dzień, promowaliśmy język ojczysty, nie zapominając o różnorodności językowej i kulturowej.

Uczniowie klas I - IV uczestniczyli w rozgrywkach polegających na przeliterowaniu wylosowanych wyrazów. Z tym zadaniem w poszczególnych klasach najlepiej poradzili sobie:

Klasa I – Gabriel Żurawski

klasa II – Stanislaw Kepe

Klasa III – Wiktoria Dziubała

Klasa IV – Maria Sójka.

Uczniowie klas starszych rywalizowali w potyczkach językowych sprawdzających znajomość poprawnej polszczyzny i związków frazeologicznych. W każdej z klas wyłoniono trzyosobowe drużyny, które najlepiej poradziły sobie z polonistycznymi zadaniami. W drugim etapie, spośród reprezentantów klas V-VII zwycięska okazała się drużyna siódmoklasistów (Jakub Polny, Bartek Kowalski i Maciej Banaś) i to oni będą reprezentować naszą szkołę w  konkursie polonistycznym organizowanym w gostyńskiej podstawówce.

W piątek, 21lutego, odbył się podsumowujący apel przygotowany przez uczniów z klasy VIII, z piękną recytacją wiersza Adama Mickiewicza, z zabawnymi łamańcami językowymi i obrazowymi frazeologizmami, które pokazały, jak można bawić się językiem polskim.

Mamy nadzieję, że uczniowie uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego!