Ogólnopolski projekt edukacyjny „Eko – Szkoła”

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Eko – Szkoła”

Uczniowie klas 4 – 8 przystąpili do projektu z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

„Eko - Szkoła” to nowy ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół i  przedszkoli. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będą dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. „Eko - Szkoła” to roczny projekt, którego kolejne edycje kontynuowane będą w następnych latach.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadanie projektowe polega na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły. Wszystkie akcje ekologiczne skierowane będą do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Honorowy patronat nad projektem Eko – Szkoła sprawuje wiele instytucji, m.in. Wielkopolski Kurator Oświaty, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON oraz Głos Nauczycielski.