Pedagogika daltońska

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.
Helen Parkhurst, motto edukacji daltońskiej 

Pedagogika daltońska, której elementy wprowadzamy stopniowo w naszym przedszkolu, zakłada, że dzieci mogą o wiele więcej niż nam się wydaje, a nauczyciel nie powinien robić wszystkiego tego, co dziecko może zrobić samo, gdyż im więcej nauczyciel naucza, tym mniej dziecko się uczy. Stwarzamy warunki, aby dzieci mogły jak najpełniej kształtować swoją samodzielność, poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność współpracy, które to cechy będą niezwykle potrzebne w późniejszym życiu. Specjalnie zaaranżowana sala, pomoce dydaktyczne, instrukcje wykonywanych działań, powierzone obowiązki, możliwość dokonywania wyborów i branie za nie odpowiedzialność mają na celu ukształtowanie prawidłowej postawy dzieci wobec siebie, ludzi i świata. Nasze przedszkolaki już coraz lepiej radzą sobie z Planem Daltońskim i chętnie wykonują powierzane im zadania.