@Poczta zaufania

Od października 2021 ruszyła kolejna forma pomocy dla dzieci i młodzieży pod nazwą “@Poczta zaufania”.

Na korytarzu została umieszczona skrzynka, do której uczniowie będą mogli wrzucać kartki z swoim adresem  e-mailowym i prośbą o kontakt psychologa.