Projekt "YES, WE CAN”

W maju na lekcjach języka angielskiego realizowaliśmy projekt „Yes, we can” w klasie 6. Polegał na wymyśleniu i opracowaniu własnych scenek sytuacyjnych oraz opracowaniu scenariusza w języku angielskim. Celem projektu było wspieranie uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień nie tylko językowych, ale również twórczych i aktorskich.  Jak się okazuje, wyobraźnia naszych uczniów nie ma granic. Efektem ich pracy (również dodatkowej po zajęciach) jest zbiór nagranych  scenek sytuacyjnych odegranych w języku angielskim. Gratulujemy!