Rekrutacja do przedszkola.

W dniach od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. można dokonać formalności związanych z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.
Szczegółowe informacje na temat naboru otrzymać można w placówce oraz w zakładce "REKRUTACJA".