STOP CYBERPRZEMOCY

STOP CYBERPRZEMOCY  

Konieczność pozostania w  domach jest dla nas wszystkich bardzo trudna. Ponadto spędzamy więcej czasu w Internecie. Z tego powodu warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci.

W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy, czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia takie jak bezradnośćwstydupokorzeniestrach a czasem również złość.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nas dorosłych - nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
 

Polecam- dla uczniów klas I – III
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-podstawowych-kl1-3
Tu znajdziecie filmy na interesujące tematy:

1. Hasła i bezpieczne logowanie.
2. Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych.
3. Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi.
4. Wiarygodność informacji dostępnych w Internecie.
5. Reklama w Internecie.
6. Ochrona przed wirusami.

Dla uczniów klas IV –VI
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-podstawowych-kl4-6
Tu znajdziecie filmy na interesujące tematy:
1. Wiarygodność informacji w sieci.
2. Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami.
3. Bezpieczeństwo własnego wizerunku.
4. Hasła, loginy i bezpieczne logowanie.
5. Prawa autorskie.
6. Ergonomia (dostosowywanie warunków pracy do możliwości człowieka) korzystania z narzędzi cyfrowych.

Dla uczniów klas VII –VIII
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-gimnazjow
Tu znajdziecie filmy na interesujące tematy:
1. Wiarygodność informacji w sieci.
2. Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami.
3. Cyberprzemoc.
4. Bezpieczeństwo finansów.
5. Prawa autorskie.
6. Seksting i granice własnej prywatności.

 

pedagog szkolny - Magdalena Mróz