Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY – pobierz plik.


Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ -  pobierz plik.
Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

  • Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń -  pobierz plik.
  • Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata -  pobierz plik.
  • Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki -  pobierz plik.

Potwierdzenie woli przyjęcia należy złożyć w dniach od 23 marca do 28 marca 2018 r. - pobierz plik.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

Postępowanie rekrutacyjne:
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - od 5 marca do 16 marca 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków - od 19 marca do 21 marca 2018 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym - 22 marca 2018 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia - od 23 marca do 28 marca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym - 29 marca 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające:
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - od 4 czerwca do 8 czerwca 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków - od 11 czerwca do 13 czerwca 2018 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym - 14 czerwca 2018 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia - od 15 czerwca do 18 czerwca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym - 19 czerwca 2018 r.