"Żyła sobie Żyła..."

20 lutego 2019 r.

„Żyła sobie Żyła, a w tej Żyle żyła żyła, jak tej Żyle pękła żyła, to ta Żyła już nie żyła ” – takie i jeszcze trudniejsze zdania można było przeczytać 21 lutego w naszej bibliotece. W tym dniu obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące.

 W naszej szkole dzień ten obchodziliśmy po raz pierwszy.  Już parę dni wcześniej w szkole pojawiły się porozlepiane w różnych miejscach  pytania i zadania językowe. Ciekawą zabawą były podchody, podczas których uczniowie  musieli odgadnąć sentencję Czesława Miłosza „Tylko mowa jest Ojczyzną”. Środa była dniem pod hasłem „Dziś nie biegamy, dziś czytamy”, zaś w czwartek każdy z uczniów mógł wcielić się w ulubioną postać z  książki. Tego  dnia w bibliotece szkolnej odbyły się również eliminacje międzyklasowe z łamańcami i innymi zadaniami językowymi, które wyłoniły Klasowych Mistrzów Języka Ojczystego. W kategorii klas III-V  tytuł otrzymała klasa IV, a wśród uczniów klas VI-VIII Mistrzami zostali ósmoklasiści. W piątek, 22 lutego, odbył się podsumowujący apel z piękną oprawą muzyczną i recytacją wierszy Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza.

Warto podkreślić, że kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tym umiejętności  poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Równie ważne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczność jej zachowania. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia  z innych języków. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.