Opłaty

Uchwała Nr XXIII/305/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez gminę Gostyń publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.