Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

 

745 - 900

Schodzenie się dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy swobodne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, itp. Czytanie książek, czasopism dziecięcych.

900 -1000

Zajęcia dydaktyczne będące realizacją cyklicznych treści z programu wychowania przedszkolnego.

1000 - 1045

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do spożywania śniadania. Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze - doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

1045 - 1200

Pobyt na powietrzu – zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy dowolne.

1200 - 1245

Czynności opiekuńcze. Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, literatury dziecięcej, projekcje filmów. Zabawy wspólne rozwijające kompetencje dzieci. Prace porządkowe w sali.