Rekrutacja do klasy 1

Od 1 do 12 marca 2021 r. odbędą się zapisy uczniów do klasy pierwszej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 1 do 12 marca 2021 r. - pobierz plik

2. Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
    - oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń - załącznik nr 1
    - oświadczenie o niepełnosprawności kandydata - załącznik nr 2
    - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki - załącznik nr 3.

3. Potwierdzenie woli przyjęcia od 22 do 26 marca 2021 r. - pobierz plik