Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21:

Dawid Kruk: przewodniczący SU;

Gabriel Żurawski: zastępca;

Julia Kruk: skarbnik;

Katarzyna Frąckowiak: sekretarz;

p.Agata Wierzchowska: opiekun SU.