Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18:

 

Alan Szymkowiak: przewodniczący SU;

Julia Kruk: zastępca przewodniczacego;

Wiktor Jakubowski: sekretarz;

Natalia Kaźmierczak: skarbnik;

Justyna Pecolt-Żurawska: opiekun SU;