Plan lekcji 2016/17.
 
Uczniowie mogą ubiegać się o stypendium.

 

Uczniowie mieszkający w gminie Gostyń, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium na rok szkolny 2016/2017.

Wnioski można składać od 1 września do 15 września 2016 roku.

Stypendium przysługuje uczniom z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin niepełnych oraz tych, w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto na osobę.

Z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Aby otrzymać się o stypendium, należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej w szkole, do której uczeń uczęszcza, o ile organem prowadzącym jest gmina Gostyń (są to wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja na terenie gminy). Formularze wniosków można odebrać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych w budynku przy ul. Wrocławskiej 256, sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gostyń lub pobrać ze strony www.biuletyn.gostyn.pl.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pobierz plik

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego - pobierz plik

 
Zakończenie roku szkolnego.
 
Wykaz podręczników i ćwiczeń.
 
Piknik na trawie.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 28