YouTube

Pogoda

ESA

Konsultacje

Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Rozkład dnia

07:45 - 09:00

Schodzenie się dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy swobodne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, itp. Czytanie książek, czasopism dziecięcych.

09:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne będące realizacją cyklicznych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:45

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do spożywania śniadania. Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze - doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

10:45 - 12:00

Pobyt na powietrzu – zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy dowolne.

12:00 - 12:45

Czynności opiekuńcze. Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, literatury dziecięcej, projekcje filmów. Zabawy wspólne rozwijające kompetencje dzieci. Prace porządkowe w sali.

Rekrutacja

Informacje

Opłaty

Uchwała Nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty

Pobierz

Zajęcia dodatkowe

RELIGIA – zajęcia bezpłatne, odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min.

 

NAUKA PŁYWANIA – zajęcia bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu przez godzinę, w zajęciach uczestniczą dzieci 5 i 6-letnie.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – bezpłatne, według ustalonego harmonogramu z logopedą.

Dowóz dzieci

Organizatorem dowozu dzieci do przedszkola jest Urząd Miejski w Gostyniu, który określa na początku każdego roku szkolnego trasę przewozu, godziny przyjazdów i odjazdów autobusów oraz zapewnia opiekuna dzieci w czasie transportu.

facebook

facebook

E-dziennik dla rodziców - instrukcja

E-dziennik dla rodziców - instrukcja

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia