YouTube

Pogoda

ESA

Konsultacje

Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Informacje

                    

Dokumenty

Rekrutacja
do klasy 1

Biblioteka

Świetlica

Autobus
szkolny

Pedagog i Psycholog szkolny

Wymagania edukacyjne

Patron

Inspektor
ochrony danych

Od 4 do 15 marca 2024 r. można składać wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie.

Dokumenty wraz z załącznikami można złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego – pobierz plik

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej – pobierz plik

2. Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
– oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1
– oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2
– oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki – załącznik nr 3.

3. Potwierdzenie woli przyjęcia – pobierz plik

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/24

środa: 700 – 800

czwartek: 1200 – 1500

piątek: 700 – 800

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej 2023/24:

poniedziałek: 1150 – 1520

wtorek: 1150 – 1520

środa: 1150 – 1520

czwartek: 1150 – 1520

piątek: 1150 – 1520

PRZYJAZD

Gostyń (godz. 7.15) – Ostrowo – Szczodrochowo – Kunowo – Dalabuszki – Tworzymirki – Kunowo – Gostyń

POWRÓT

Kunowo (godz.15.20) – Szczodrochowo – Kunowo – Dalabuszki – Tworzymirki – Kunowo – Ostrowo – Gostyń

 

Basen (czwartek)

Wyjazd: Kunowo (godz. 8.50 oraz godz. 10.40),

Powrót: Gostyń (godz. 10.15 oraz 12.15).

Pedagog szkolny: mgr Magdalena Mróz

Godziny pracy:
poniedziałek: 10:30 – 15:30
wtorek: 12:00 – 14:30
środa: 10:30 – 13:30
czwartek: 10:30 – 15:30
piątek: 12:00 – 14:30

 

Psycholog szkolny: mgr Adrianna Mikajewska

Godziny pracy:
wtorek: 7:00 – 12:35
czwartek: 7:00 – 10:00
piątek: 8:00 – 10:25

 

 

6 czerwca  1998 roku patronem Szkoły Podstawowej w Kunowie został Edmund Bojanowski. Wybraliśmy tę postać, gdyż swoim życiem, postawą i działaniem jest wzorcem godnym naśladowania. „Przeszedł dobrze czyniąc” – te słowa najlepiej go charakteryzują. Człowiek o czułym sercu, służył dzieciom, chorym, opuszczonym i poniżonym.

Urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu.

Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji, zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, poświęcił się pracy społecznej i charytatywnej. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym.

Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej.

Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych.

Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej.

Jego dzieło przetrwało najcięższe próby, czasy wojen i prześladowań. Dzisiaj Siostry Służebniczki rozsiane po całym świecie krzewią myśl Edmunda Bojanowskiego. 13 czerwca 1999r., podczas nabożeństwa na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Ojciec św. Jan Paweł II wyniósł do chwały  błogosławionych tego wybitnego Wielkopolanina.

Wybrany dla naszej szkoły patron, przez swoje zaangażowanie w sprawę wychowania młodego pokolenia, dobroć jaką otaczał każdego, szczególnie najbardziej potrzebującego człowieka, poglądy pedagogiczne i postawę społeczną jest wzorem do naśladowania nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także może stać się ideałem dla młodego człowieka poszukującego drogi rozwoju we współczesnym świecie. Świecie potrzebującym bezpieczeństwa, pokoju i dobra w stosunkach międzyludzkich.

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

Rodzice

Uczniowie