Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.
Klasyfikacja śródroczna: 22 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty: 23-24-25 maja 2023 r.
Klasyfikacja roczna: 20 czerwca 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 14 października 2022 r.
 • 31 października 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 23-24-25 maja 2023 r.
 • 9 czerwca 2023 r.
 • 22 czerwca 2023 r.


Planowane zebrania z rodzicami:

 • 8 września 2022 r.
 • 17 listopada 2023 r. – konsultacje
 • 26 stycznia 2023 r.
 • 6 kwietnia 2023 r. – konsultacje
 • 1 czerwca 2023 r. – informacja o przewidywanych ocenach


Planowane zebrania rady pedagogicznej:

 • 14 września 2022 r.
 • 27 września 2022 r.
 • 17 listopada 2022 r.
 • 25 stycznia 2023 r.
 • 20 kwietnia 2023 r.
 • 20 czerwca 2023 r.
 • 30 sierpnia 2023 r.