Pogoda

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Konsultacje

Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.
Ustalenie ocen śródrocznych: 15 – 19 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe:  12 – 25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty: 14-15-16 maja 2024 r.
Ustalenie ocen rocznych : 14 – 16 czerwca 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 – 3  listopada 2023 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 14-15-16 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.
 • 20 czerwca 2024 r.


Planowane zebrania z rodzicami:

 • 14 września 2023 r.
 • 22 listopada 2023 r. – konsultacje
 • 24 stycznia 2024 r.
 • 10 kwietnia 2024 r. – konsultacje
 • 29 maja 2024 r. – informacja o przewidywanych ocenach


Planowane zebrania rady pedagogicznej:

 • 13 września 2023 r.
 • 26 września 2023 r.
 • 24 stycznia 2024 r.
 • 18 czerwca 2024 r.
 • 30 sierpnia 2024 r.