Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.
Klasyfikacja śródroczna: 16 stycznia 2022r.
Ferie zimowe: 15 – 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty: 24-25-26 maja 2022 r.
Klasyfikacja roczna: 21 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24-25-26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

Planowane zebrania z rodzicami:

8 – 9 września 2021 r.
17 – 18 listopada 2021 r. – konsultacje
2 – 3 lutego 2022 r.
6 – 7 kwietnia 2022 r. – konsultacje
1 – 2 czerwca 2022 r.


Planowane zebrania rady pedagogicznej:

20 września 2021 r.
17 listopada 2021 r.
1 lutego 2022 r.
13 kwietnia 2022 r.
21 czerwca 2022 r.
30 sierpnia 2022 r.