YouTube

Pogoda

ESA

Konsultacje

Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE, CO TO BĘDZIE, CO TO BĘDZIE…

Są rzeczy na ziemi i w niebie, o których się filozofom nie śniło… (W. Szekspir)

W czwartkowy wieczór 26 października, uczniowie klasy VII spotkali się, aby wspólnie czytać i interpretować „Dziady” Adama Mickiewicza (cz. II). W tajemniczy nastrój uczestników wprowadziła specjalnie przygotowana na tę okoliczność klasa: symboliczna dekoracja, wyłączone światła, palące się świeczki, „poczęstunek dla duchów” i przerażająca muzyka. Młodzież z przejęciem czytała kolejne wersy dzieła naszego wieszcza narodowego. Ważną rolę spełniał chór, którego kwestie deklamowała cała grupa uczniów, co dodatkowo potęgowało nastrój grozy i tajemniczości…

Kolejnym krokiem wieczornego spotkania był escape room.  Klasa VII przystąpiła do wykonywania niełatwych konkurencji. Szukali rekwizytów związanych z lekturą, rozwiązywali zagadki, tangramy, tworzyli QR kody, rozkodowywali szyfr „Czekoladka”. Niełatwym zadaniem było rozpoznawanie przypraw, ziół i poszukiwanie wśród nich pszenicy…

Po wykonaniu wszystkich zadań i otrzymaniu klucza od strażniczki – polonistki, uczniowie brali udział w różnych rozgrywkach, jednak prym wiodła zabawa w chowanego w ciemnych szkolnych korytarzach.

Spotkanie było niezwykle udane. Wydaje się, że taka forma odczytania obowiązkowej lektury pozwoliła uczniom nie tylko lepiej zrozumieć treść dramatu, ale  jednocześnie przeżyć coś nowego. Być może zachęciło to niektórych do zapoznania się z innymi dziełami naszego  wybitnego Romantyka.