NARODOWE CZYTANIE

16 września 2019 r.

Narodowe  Czytanie  to  zainicjowana  w  2012 r.  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  ogólnopolska  akcja  publicznej  lektury  największych  polskich  dzieł  literackich.

W  tym  roku  odbyła  się  kolejna  edycja  akcji,  której  podstawowym  celem  jest  popularyzacja  czytelnictwa,  zwrócenie  uwagi  na  bogactwo  polskiej  literatury  oraz  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  narodowej.

 Nasza  szkoła  po  raz  pierwszy  wzięła  udział  w  akcji.  Tegoroczna  odbyła  się  pod  hasłem  „NARODOWE CZYTANIE   - NOWELE POLSKIE”.

16  września  2019r.  na  lekcji  języka  polskiego  uczniowie  klas IV, V i VI  słuchali  noweli Bolesława Prusa „Katarynka” w  interpretacji pana dyrektora,  pani  polonistki  oraz  uczennic z klasy V: Julii Kruk i Pauliny Bryl.