YouTube

Pogoda

ESA

Konsultacje

Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Obiady w szkole

Uczniowie mogą korzystać z gorącego posiłku w formie cateringu na terenie szkoły. Odpłatność za wyżywienie naliczana będzie „z góry” za cały miesiąc. Koszt jednego posiłku wynosi 10,00 zł. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki obiadowej i liczby dni nauki szkolnej w danym miesiącu.

Obiady są wydawane w godz. 13.00 – 13.30. W razie nieobecności dziecka, posiłek będzie mógł odebrać rodzic/rodzeństwo w szkole do godz.15.00.

W celu korzystania z obiadów należy wypełnić w terminie do 15.09.2023 r. oświadczenie, które jest dostępne  na stronie szkoły.

 

Oswiadczenie_obiad