Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Rekrutacja do klasy I.

Od 7 do 18 marca 2022 r. odbędą się zapisy uczniów do klasy pierwszej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 7 do 18 marca 2022 r. – pobierz plik

2. Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
– oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1
– oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2
– oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki – załącznik nr 3.

3. Potwierdzenie woli przyjęcia od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. – pobierz plik