YouTube

Pogoda

ESA

Konsultacje

Biblioteka

Facebook

E-Dziennik

BIP

Plan lekcji

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

6 – 17 marca 2023 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

 

20 – 24 marca 2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

 

27 marca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27 – 29 marca 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

 

31 marca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.