Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
Klasyfikacja śródroczna: 24 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty: maj 2021 r.
Klasyfikacja roczna: 21 czerwca 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 grudnia 2020 r
4 stycznia 2021 r. - 21.12.2020 r.
5 stycznia 2021 r.
25 maja 2021 r.
26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
24 czerwca 2021 r.

 

Planowane zebrania z rodzicami:

16, 17.09.2020 r.
18, 19.11.2020 r. - konsultacje
27, 28.01.2021 r.
07, 08.04.2021 r. - konsultacje
02, 03.06.2021 r.


Planowane zebrania rady pedagogicznej:

15.09.2020 r.
25.09.2020 r.
27.11.2020 r.
26.01.2021 r.
14.04.2021 r.
21.06.2021 r.