Rekrutacja

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Załącznik do wniosku.

 

 

KLASA PIERWSZA:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu.

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń.

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata.

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osoby wspierającej w zapewnieniu należytej opieki.