Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
Klasyfikacja śródroczna: 13 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe: 14 - 27 stycznia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.
Klasyfikacja roczna: 17 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
02.11.2018 r.
15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.
02.05.2019 r.
19.06.2019 r.
Planowane zebrania rady pedagogicznej:
12.09.2018 r.
28.11.2018 r. 
30.01.2019 r.
03.04.2019 r.
17.06.2019 r.
21.06.2019 r.
 

Planowane zebrania z rodzicami:
20.09.2018 r.
22.11.2018 r. - konsultacje
31.01.2019 r.
11.04.2019 r. - konsultacje
30.05.2019 r.